Siste nytt fra de beste

Hvordan påvirkes matbransjen av markedstrender og ny teknologi?

Hva er siste nytt fra forskning og industri?

Hva kreves av lederskapet nå?


TRENDER og teknologi


 Christopher Elliott, Professor of Food Safety and Director of the Institute for Global Food Security, Queen’s University Belfast

Christopher Elliott, Professor of Food Safety and Director of the Institute for Global Food Security, Queen’s University Belfast

MATSVINDEL - EN GLOBAL UTFORDRING vi må gjøre noe med nå!

Vi har i år vært så utrolig heldig å få Christopher Elliot til å holde innlegg på konferansen. Chris er mannen som ledet myndighetenes uavhengige gjennomgang av matsystemet i Storbritannia etter hestekjøttskandalen. Han har over årene opparbeidet et imponerende nettverk av partnere på høyt nivå over hele Europa, USA og i Asia. Hans engasjement og drivkraft, har resultert i virkelige og viktige endringer gjennom hele matsystemet, og bidratt til å skape økt diskusjon og dialog rundt mattrygghet, kvalitet og integritet. Han har mottatt flere store priser for sitt arbeid. 

Et innlegg om Food Fraud og globale utfordringer som ledere i matbransjen bør og må kjenne til. Hvilke diskusjoner og tema bør være på bordet til enhver ledergruppe i matbransjen nå og hvorfor? Hvordan kan samarbeid på tvers av grenser bidra til tryggere mat?

 Cilia Holmes Indhal, Director sustainability, Aker Biomarine  

Cilia Holmes Indhal, Director sustainability, Aker Biomarine
 

ER BÆREKRAFTIGE FORRETNINGS-
MODELLER LØNNSOMME? 

Cilia mener bærekraftige forretningsmodeller er en forutsetning for å overleve som bedrift fremover. Det er flere og flere bedriftsledere som deler dette synspunktet. Hva handler dette om i praksis? Hvordan kan vi produsere både trygt, grønt og lønnsomt?  

Cilia deler historien om hvordan Aker Biomarine har skapt resultater med sin bærekraftige forretningsmodell. Cilia har analysert over 400 bærekraftige forretningsmodeller for bedre å forstå hvordan selskaper kan lykkes, og har tidligere jobbet med problemstillingen i FN og KPMG.

Et  innlegg med faglig tyngde og lærepunkter fra Aker Biomarine sin suksessfulle reise fra start til målbare resultater. Hva kan du gjøre når du kommer hjem, og hva er suksesskriteriene for å lykkes?

 Christian Lassen, Head of Blockchain, IBM Nordic  

Christian Lassen, Head of Blockchain, IBM Nordic
 

HVORDAN KAN BLOCKCHAIN-TEKNOLOGI GI TRYGGERE MAT OG BEDRE BUSINESS?

2017 var et landemerke for utviklingen av blockchain-løsninger som overgikk eksisterende teknologiske begrensninger på mange områder. Blockchain har nå også blitt et varmt tema i næringsmiddelindustrien over hele verden. På årets konferanse vil Christian gi praktisk info om hva blockchain er, hvordan du kommer i gang og han vil dele flere ulike case og erfaringer oppnådd ved å implementere blockchain i matsystemet. 

Christian Lassen har jobbet 15-20 år i IT-bransjen, med fokus på salgsledelse og forretningsutvikling. Han ble med i IBM Danmark i 2007 og har hovedsakelig hatt roller innen Software and Client Management. Siden september 2016 har han vært leder av IBM Blockchain i Norden, og hjelper klienter til å ta i bruk denne nye teknologien.


 Ole Petter Novsett, Sales Director, Disruptive Technologiesl

Ole Petter Novsett, Sales Director, Disruptive Technologiesl

KAN SENSORTEKNOLOGI SKAPE KONKURRANSE-FORTRINN I MATKJEDEN?

Hvordan kan sensorteknologi bidra til å forbedre mattrygghet, redusere svinn og redusere vedlikeholdskostnader? Hva må matbransjen tenke på ved valg av sensorteknologi? Den virkelige verdien ligger i tilgang til riktig type sanntidsdata, som hjelper deg å ta smarte beslutninger raskere enn tidligere. Hva er utfordringene og hvor ligger mulighetene? Vi har invitert Ole Petter fra Disruptive Technologies til å besvare disse og andre spørsmål, samt en live presentasjon av case.

 Trond Stokmo, Seniorkonsulent og revisjonsleder, Aquatiq Consult AS

Trond Stokmo, Seniorkonsulent og revisjonsleder, Aquatiq Consult AS

INTERNASJONALE STANDARDER I ENDRING - NYE KRAV I 2018

Hvordan påvirker trender innen bærekraft, matsvindel, trygg mat og kvalitet kravene i internasjonale standarder (FSSC/ISO 22000, BRC, IFS)? Hva innebærer endringene og når kommer de? Hvilken standard bør vi velge og hvorfor? Trond er en av Norges mest erfarne revisjonsledere for mat-industrien, og har over mange år revidert og sertifisert matprodusenter i inn- og utland. Han vil gi en kort oversikt over de viktigste endringer og bakgrunn for disse, samt gi råd  til hva dere som bedrifter bør være forberedt på - på kort og litt lengre sikt.  

 Anita Nordeng Jakobsen, Førsteamanuensis, NTNU

Anita Nordeng Jakobsen, Førsteamanuensis, NTNU

MER SPISEKLAR MAT - EN UTFORDRING SETT I ET MATTRYGGHETS- OG KVALITETSPERSPEKTIV? 

Sortimentet av fersk - og lettprosessert mat øker i og utenfor Norge. Det medfører at sårbare grupper for matbåren sykdom øker inntaket av denne type mat. En kraftig endring i spisevaner medfører et endret risikobilde, som matprodusenter må ta hensyn til. I hvilken grad påvirker det risikobilde, hva gjør denne type produksjon krevende? Hva må vi tenke på for å ivareta både mattrygghet og kvalitet? Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU har arbeidet med å besvare disse spørsmålene, og Anita vil presentere prosjektet og resultatene. 


omstilling og bygging av Ny fabrikk


 Espen Gjerde, Administrerende direktør, Joh. Johansson Kaffe AS

Espen Gjerde, Administrerende direktør, Joh. Johansson Kaffe AS

 Arild Enmo, Fabrikkdirektør, Norsk Kylling AS

Arild Enmo, Fabrikkdirektør, Norsk Kylling AS

 Gøril Kvernmo, Organisasjonsdirektør, Norsk Kylling AS

Gøril Kvernmo, Organisasjonsdirektør, Norsk Kylling AS

KLIMANØYTRAL fabrikk - KOMBINERT MED LØNNSOM DRIFT - HVORDAN? 

Europas mest moderne og miljøvennlige kaffefabrikk står klar i 2020. Espen vil gjennom det praktisk innlegget "Klimanøytralt bygg og produksjon - kombinert med lønnsom drift - hvordan?", dele hvorfor Joh. Johansson Kaffe valgte å sette i gang med dette ambisiøse prosjektet. Er det lønnsomt? Hva er de viktigste lærepunktene for å lykkes? Hva kan en virksomhet som ikke har råd til å bygge nytt gjøre?

Espen har lang fartstid fra mat- og drikkenæringen, først Tine, deretter ulike lederoppgaver i Asko og Norgesgruppen. Før han kom inn i norsk kaffebransje i 2011 var han administrerende direktør i Meny. Jeg er opptatt av både kvalitet og opplevelse, sier Espen Gjerde. Kaffe er nordmenns sosiale drikk og byr på positive opplevelser i hverdagen. Bransjen står sammen og deler kunnskap og erfaringer. 

Norsk Kylling; På veien fra omstridt til verdensledende

Bedriften har de siste årene gjennomført en omfattende snuoperasjon med fokus på å etablere styring og kontroll, utvikle og profesjonalisere virksomheten, samt bygge et omdømme som gjør både eier, ansatte og samarbeidspartnere stolte. Norsk Kylling sier de må våge å tenke nytt, og skal gjennom dette skape «verdens beste næringsmiddelverdikjede». Det er denne ambisjonen som legges til grunn for at det nå investeres 2 mrd i ny fabrikk på Orkanger i Trøndelag. Organisasjonsdirektør Gøril Kvernmo og fabrikkdirektør Arild Enmo vil gi oss et innblikk i hvilken reise selskapet har vært igjennom, og hvordan ledelsen arbeider for å nå sin ambisiøse målsetting. 

Arild har lang fartstid i Norsk Kylling. I denne perioden har han hatt flere roller i fabrikken, og har derfor gjennomgående kunnskap om fabrikkdrift, kyllingproduksjon og den kompleksiteten denne typen næringsmiddelproduksjon innebærer. I dag har Arild det over-ordnede ansvaret for fabrikkdriften, herunder kvalitets-, og forbedringsarbeid, effektiviseringsprosjekter og produksjonsprosesser. I tillegg har han ansvar for å lede arbeidet med prosjektering av fabrikkdriften i Norsk Kylling sin nye fabrikk. Gøril har vært ansatt i 2 år i Norsk Kylling. Hun har de siste årene arbeidet som HR-leder, og har sin erfaring fra arbeid med omstillingsprosesser, organisasjons- og kompetanseutvikling, karriereveiledning og rekruttering. Gøril har ansvar for HR/HMS, kommunikasjon, kompetanseutvikling og administrasjonstjenester i verdikjeden i Norsk Kylling, og har også ansvar for å lede omstillingsprosessen bedriften er i gang med. 

 


ledelse, kulturmåling og kulturendring


 Linda Hammarstrand, Company Culture Advisor, Culture Academy AB

Linda Hammarstrand, Company Culture Advisor, Culture Academy AB

HVORDAN ETABLERE OG DRIVE EN "HØYPRESTERENDE ORGANISASJONSKULTUR"

Et sterkt varemerke bygges innenfra gjennom en sterk organisasjonskultur. Linda beskriver virksomheter som en stor stafett, hvor hver ansatt har hovedrolle på sitt stafettlag. "Det som gjør virksomheter ledende i dag, er vår evne til å samarbeide - vi må jobbe sammen, ikke bare samtidig!" Men hvordan skaper man en høypresterende organisasjonskultur? Hvordan kobler man sammen verdiene til resultat? Vi har fått Linda Hammarstrand fra Sverige til å besvare disse spørsmålene. Lindas erfaring og kompetanse, men ikke minst hennes engasjement og evne til å sette ord på hvordan man skaper en vinnerkultur, gjør henne unik! En stor opplevelse, inspirasjon og konkrete verktøy loves! 

Linda har 20 års erfaring innen kommunikasjon, HR og utdanning i Stena-området. Der gjorde hun Stenas forretningsfilosofi og verdibase levende for 22000 ansatte over hele verden. De siste to årene har hun jobbet som "Director of passion" i Clarion, og bisto med å gjøre Clarion Hotel til den mest attraktive arbeidsgiver i Norden. Det siste halve året har hun drevet Kulturakademiet. 

 

 Pellegrino Riccardi, Storyteller, change-maker, kultur- og kommunikasjonsekspert

Pellegrino Riccardi, Storyteller, change-maker, kultur- og kommunikasjonsekspert

HVA MED LEDERSKAPET NÅR KULTUREN ER FLERKULTURELL?

Verden er i endring. Endring skapes av mennesker. Menneskene i matbransjen er mer flerkulturell enn noen gang. Det gjør ikke lederrollen enklere. Hvordan bygge kultur og skape resultater raskere i en tverrkulturell organisasjon, er et spørsmål som de fleste ledere stiller seg? Vi har derfor fått Pellegrino Riccardi, en av Norges fremste eksperter på kultur og kommunikasjon, til å besvare dette spørsmålet.

Pellegrino er oppvokst i England med italienske foreldre, men har bodd i Norge i de siste 22 årene. Han er utdannet filolog og pedagog med to universitetsgrader fra Leeds og Oslo. Som tilflytter til Norge har han gjort seg opp noen tanker om hvordan nordmenn er, og kommer med treffsikre betraktninger på hva som er positivt og negativt i våre nordiske kulturer. Dere kan forvente dere en morsom og engasjerende formidler. 


  Dr. Joanne Taylor, Co-Founder of Culture Excellence

Dr. Joanne Taylor, Co-Founder of Culture Excellence

  Dave Shannon, Co-Founders of Culture Excellence

Dave Shannon, Co-Founders of Culture Excellence

  Hele Talur, Group Quality and Sustainability Manager, Coca-Cola HBC.

Hele Talur, Group Quality and Sustainability Manager, Coca-Cola HBC.

KVALITET, TRYGG MAT OG HMS KULTUR - HVORDAN MÅLE OG SKAPE BEDRE RESULTATER?

Dr. Joanne Taylor er arkitekten bak "The Culture Excellence Program", en metodikk for måling av trygg mat- og kvalitetskultur, og som blant annet danner grunnlag for BRC-standardens modul "Food Safety Culture". Måling av kultur og dokumentert forbedring blir fra neste år også et krav i flere og flere standarder for mattrygghet. Nettopp fordi det har vist seg å gi ønsket effekt. 

Flere hundre virksomheter har nå kartlagt sin kultur som en del av "The Culture Excellence Program". Med et globalt casestudie fra Coca-Cola HBC, vil Joanne, Dave og Hele demonstrere hvordan man kan måle, benchmarke og forbedre sikkerhet og kvalitetskultur ved hjelp av Culture Excellence-programmet. De vil vise hvordan datakilder kan trianguleres for å hjelpe bedrifter med å gi mening til "big data" og med det forbedre sine eksisterende kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Et must om du ønsker tips og erfaringer om hvordan din bedrift kan komme i gang med denne prosessen. 


tryggere mat med fokus på Listeria og LEDELSE

Styring med Listeria er ingen enkel oppgave, og konsekvensene av et utbrudd  kan bli katastrofale. Det verste utbruddet i historien skjedde i Sør Afrika i 2018, med over 200 døde og over 1000 syke. Hvordan kan noe slikt skje i 2018? Kunne det skjedd oss? Hva kan vi lære av historien, hva sier ny forskning og hva betyr det for deg som leder eller mellomleder? Vi har inviterte tre fageksperter på Listeria. Sammen har de utarbeidet en tredelt presentasjon, som vil gi dere faglig påfyll og innsikt i det siste innen brukervennlig forskning og metoder.  


 Dr Cath Rees, Associate Professor in Microbiology, School of Biosciences, University of Nottingham

Dr Cath Rees, Associate Professor in Microbiology, School of Biosciences, University of Nottingham

DEALING WITH LISTERIA within the food factory

Listeria kan komme med råvarene, men analyse av de virkelig store utbruddene viser at årsaken skyldes prosessavvik som bidrar til at Listeria etableres i fabrikklokalene. Hvordan kan vi anvende denne kunnskapen til å forhindre nye utbrudd? Vi har invitert Dr. Cath Rees fra The University of Nottingham til å presentere hva forskningen forteller oss om årsakene, og hva fabrikkledelse og ledere involvert i design av fabrikk, produksjon, renhold, teknisk og kvalitet, må tenke over for å ha styring med denne trusselen.

Dr Cath Rees studied Biochemistry at Oxford, followed by PhD in Genetics at Leicester University and has since used her training in bacterial genetics to study various aspects of food microbiology. She has developed recombinant phage-based methods of detection of Listeria and now also studies the biology and genetics of this organism. Current areas of Listeria research are the effect of surface capsular material on the physical properties of the cell, transmission through salad vegetables as well as the role of Listeria in animal ocular infections. Her research group is also involved in a variety of projects involving Listeria in a variety of foods.

 

 Dr Trond Møretrø, Forsker, Nofima  

Dr Trond Møretrø, Forsker, Nofima
 

EFFEKT AV VASK OG DESINFEKSJON PÅ LISTERIA I fabrikken                         

Hensikten med vask og desinfeksjon er å redusere risiko for kvalitetsforringelse av produkter og ikke minst matbåren sykdom. Bakterier har forskjellig toleranse mot desinfeksjonsmidler, og kan bli en del av problemet istedenfor løsningen. Hvilken effekt har vaske- og desinfeksjonsmidler på tolerante Listeriastammer og Listeria i biofilm? Hvor finner vi Listeria? Må vi se etter andre løsninger? Hvilen effekt har tørking på Listeria? Nofima har forsket på vaske- og desinfeksjonsmidler og Listeria, og Trond vil presentere resultatene fra denne forskningen. 

Trond forsker på styring av vekst og overlevelse av mikroorganismer i mat og matindustri hos Nofima. Han jobber sammen med norsk matindustri for å kartlegge og forstå hvordan bakterier etablerer seg i fabrikkmiljøet. Han er også involvert i forskning med bruk av spektroskopi for klassifisering og identifisering av mikroorganismer, så vel som arbeid med mugg og matbårne virus. Trond har hovedfag i generell mikrobiologi fra Universitetet i Bergen, etterfulgt av en Dr. grad ved NLH/NMBU i mikrobiologi/bioteknologi.

 Heidi Camilla Sagen-Ohren, Microbiologist & Food Safety Specialist, Aquatiq AS

Heidi Camilla Sagen-Ohren, Microbiologist & Food Safety Specialist, Aquatiq AS

Case: LISTERIA – HVA GJØR DU NÅR ULYKKEN ER UTE?

Heldigvis opplever de fleste bedrifter sjelden påvisninger av Listeria eller andre patogene bakterier i sine produkter. Mange har av den grunn liten erfaring og trening med å håndtere en slik situasjon. Hva gjør dere dersom dere påviser Listeria i produksjonsmiljøet eller på produktet? Produktene kan være utrygge. Situasjonen er alvorlig, og salg av produkter kan i de fleste tilfeller stoppe. Aquatiq har bistått mange virksomheter, i mange ulike bransjer, både nasjonalt og internasjonalt. Heidi vil med bakgrunn i disse erfaringene presentere råd og tips til hvordan dette kan og har blitt løst. 

Heidi har master i mattrygghet og etter mange års praktisk erfaring fra laboratoriebransjen, både som leder og fagansvarlig, har hun en unik spesialkompetanse innen mikrobiologi. Heidi er involvert i FoU-prosjekter og beredskapssituasjoner relatert til Listeria og andre mikroorganismer. I tillegg jobber hun som seniorkonsulent ut mot matindustrien. 

 

 


Samarbeid gir konkurransefortrinn


 Beate Folgerø, Kvalitetssjef, Nortura

Beate Folgerø, Kvalitetssjef, Nortura

 Martina Rabsch, Kvalitetsdirektør, REMA 1000 

Martina Rabsch, Kvalitetsdirektør, REMA 1000 

 Therese Faye, Fagsjef, Keep-It Technologies AS

Therese Faye, Fagsjef, Keep-It Technologies AS

VINN - VINN - VINN - FOR NORTURA, REMA OG KUNDENE

Holdbarhetsindikatoren Keep-it ble for flere år siden hold frem som "en innovasjon i verdensklasse".  I dag, flere år etter at leverandør, industri og dagligvare har begynt å samarbeide, ser vi resultater. Keep-it, Nortura og Rema 1000 ønsker å løfte bransjen og skal nå, som kanskje første i verden, selge varer etter utgått holdbarhetsdato – så lenge Keep-it viser at produktet er holdbart i flere dager. Produktene vil selges med 50 prosent avslag, og blir et tiltak som vil bidra til å trygge produkter, øke kvalitet og til å redusere matsvinn i butikk. Noe som igjen vil gi flere kroner i kassen. Beate, Martina og Therese vil presentere samarbeidsprosjektet og resultater. "Det å klare og redusere matsvinn, gjør vi best når vi gjør det sammen med andre. Målsetningen er at disse produktene kommer helt frem til forbruker, blir spist opp og ingen ting blir kastet. Og sist men ikke minst, uten at det går på bekostning av kvalitet og mattrygghet".


 Dr Arnulf Soleng, Seniorforsker avdeling skadedyrkontroll, Nasjonalt forlkehelseinstitutt

Dr Arnulf Soleng, Seniorforsker avdeling skadedyrkontroll, Nasjonalt forlkehelseinstitutt

 Linda Søvik, Salg & Marked, Konsept for forhandlere, TXGuardian

Linda Søvik, Salg & Marked, Konsept for forhandlere, TXGuardian

 Even Bostad, Befaring og faglig rådgiving, TXGuardian

Even Bostad, Befaring og faglig rådgiving, TXGuardian

 

hva er en bærekraftig og god metode for skadedyrbekjempelse?

Hva er utfordringer med dagens løsning? Hva mener Folkehelseinstituttet er fremtidsrettet skadedyrbekjempelse? Arnulf gir en faglig oppdatering på hva matbransjen selv bør ta ansvar for og på hvilken måte. 

Arnulf har doktorgrad i parasittologi fra universitetet i Oslo. Avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet utdanner og godkjenner skadedyrbekjempere.

 

FRA OVERVÅKING TIL FOREBYGGING, TRYGT OG GIFTFRITT MED NY TEKNOLOGI

Dagens metoder for å forbygge mot skadedyr innebærer i stor grad bruk av gift i åte stasjoner som har begrenset forebyggende effekt. Giften aggregeres i næringskjeden og har store negative miljømessige konsekvenser.  I dag har for eksempel 78 % av norske Hubroer rester av rottegift.  Hvordan kan ny teknologi kombinert med god egenkontroll sikre Trygg Mat og ivareta natur og dyreliv? Matbransjen blir  i dette innlegget utfordret til å tenke nytt, grønt og fremtidsrettet av teknologiselskapet TXGuardian.