Siste nytt fra de beste

Nasjonale og internasjonale foredragsholdere presenterer trender, ledererfaringer, verktøy og siste nytt relatert til trygg, lønnsom og ansvarlig matproduksjon. Industri- og bransjeledere deler erfaringer og caser.


Keynote speaker niklas modig confirmed for

aquatiq food forum 2019!

Niklas-Modig-2.jpg

Retail and food industry - How to create extraordinary productivity & customer satisfaction -  at the same time?

Efficiency is misunderstood concept. We tend over focus on functional performance, and by so doing, we often sub-optimize our organizations by developing “efficient islands". Research shows that these island organizations can be extremely problematic. Even if their metrics indicate that all of their islands are efficient, the organisation is NOT! 

Why?

The more we try to squeeze out from each island the more we will loose sight of what true efficiency and customer value is. In fact, the more efficient we think we are the more inefficient we will be. During this lecture Niklas will explain how to resolve this efficiency paradox within the retail and food industry. Companies that are able to generate an efficient flow throughout their whole value chain gain tremendous gains. 

Keynote speaker Niklas Modig is an inspirational person and knows how to engage any kind of audience and keep them interested throughout his talks. Niklas was researching and teaching at the Stockholm School of Economics between 2003 and 2018 and is today one of the leading authorities within lean and operational excellence. Fluent in Japanese, Niklas is the first and only foreign researcher in the world, that has gained the opportunity to spend thousands of hours within the most productive and profitable retail companies in Japan. In 2011 he released the book “This is lean – Resolving the Efficiency Paradox” which has sold more than 250 000 copies making it one of the most sold lean books of all time. 


Kristine Aasheim, Managing Director, Kavli Norway

Kristine Aasheim, Managing Director, Kavli Norway

Bent Myrdahl, Managing Director, Q-Meieriene

Bent Myrdahl, Managing Director, Q-Meieriene

HVORDAN SKAPER VI RESultater med en åpen og forbruKerdrevet INNOVASJONSrosess?

Q-Meieriene og Kavli har valgt å ha en åpen innovasjonsprosess, utradisjonelt i bransjen og et modig valg syns mange. Åpenheten har gitt dem konkurransekraft, resultater og styrket innovasjonskulturen internt.

Kristine har de siste årene vært en viktig bidragsyter for å generere vekst utover markedet i Norge, både ved å revitalisere Kavli-smørbar ost og gjennom flere vellykkede innovasjoner som Q Breakfast Yoghurt og Q Skyr® Mini. Kristine har ellers en bred erfaring fra norsk matindustri, med ledende roller i både salg og markedsføring. Hun har de siste årene utviklet et sterkt og kompetent markeds- og innovasjonsteam i Kavli Norge, som har mottatt flere priser og bidratt til Kavli Norges sterke organiske vekst.

Bent Myrdahl har jobbet i Q-Meieriene siden slutten av 1999. Han er i dag administrerende direktør for selskapet, og har vært det siden begynnelsen av 2000. Han gikk inn i Q-meieriene som konsulent, men hadde bestemt seg for å aldri jobbe mer med matvarer, etter 12 år i Gilde. Han bygget derfor opp et konsulentselskap, men ble så lurt inn i Q som konsulent. Så ble han administrerende direktør kort tid etter, og har vært det siden. Han anser selv sine viktigste oppgaver i dag som strategi, innovasjon, kommunikasjon internt og eksternt og det å påvirke rammevilkår. Virksomheten han leder har ikke bare hatt det lett, og har gått igjennom flere vanskelige vektsfaser. Det har gjort at Bent som toppleder har vært tett på driften av virksomheten. 


Ola Hedstein, Administrerende Direktør, Norsk Landbrukssamvirke

Ola Hedstein, Administrerende Direktør, Norsk Landbrukssamvirke

om fremtidsscenarier og økt KONKurRansekraft

Ola Hedstein er i tillegg til å være administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, en allsidig og erfaren foredragsholder og debattant.

Ola er utdannet ved NMBU og har bred erfaring fra matbransjen med ledererfaring fra Matmerk, Landbruks- og matdepartementet, Nortura og NHO Mat og Drikke.

Trond Haukedal, Psykolog, forfatter og flere ganger prisbelønnet foredragsholder.

Trond Haukedal, Psykolog, forfatter og flere ganger prisbelønnet foredragsholder.

Medarbeidere og kunder – men først og fremst menneskeR

Et inspirasjons- og motivasjonsforedrag om prinsippene for verdsettende ledelse og kommunikasjon og bærekraftig indre motivasjon.

Trond er psykolog, foredragsholder og forfatter. I tillegg til 43 års erfaring som klinisk psykolog og 10 års ledererfaring. Han har i over 24 år reist land og strand rundt for å formidle  ”menneskekunnskap”, og er kåret til både årets foredragsholder og årets kursholder i Norge. Han fikk hedersprisen i 2011; den mest prestisjefylte prisen som gis til foredragsholdere i Norge.  

Tronds varemerke er kombinasjonen av faglig tyngde og en humoristisk og konkret fortellerstil gjerne betegnet som «storytelling», kombinert med mengder av positiv energi. Gled dere!

Louise Fuchs, Styremedlem i TENK, foredragsholder og kommunikasjonsdirektør i Kolonial.no

Louise Fuchs, Styremedlem i TENK, foredragsholder og kommunikasjonsdirektør i Kolonial.no

TEKNOLOGI OG TRENDER FRA FORBRUKERS STÅSTED

Hvilke trender vil forandre matindustriens digitale hverdag, og hva er de viktigste for 2019? Hvordan vil de påvirke våre vaner, og hvordan vi oppfatter verden? Hvordan forbereder du deg selv, din jobb og dine kollegaer på en digital fremtid?

Louise Fuchs er digitalt dynamitt, direktør, fagnerd og foredragsholder som snakker om digitale trender, kommunikasjon, ledelse og teknologi. I 2016 ble hun kåret som årets digitale superprofil. Hun er en entusiastisk og dyktig historieforteller, som er kjent for å motivere og inspirere i sine foredrag. Louise jobber nå som kommunikasjonsdirektør i Kolonial.no.


Ola H. Strand, CEO, BluWrap

Ola H. Strand, CEO, BluWrap

VÅG Å TENKE NYTT FOR EN TRYGGERE OG GRØNNERE MATVERDIKJEDE

Unge forbrukere er mer opptatt av å kjøpe ferske produkter fremfor frosne. Vi trenger et matsystem som reduserer svinn og miljøpåvirkning. Leveranse av fersk mat krever effektiv logistikk, og kort holdbarhet begrenser markedsmulighetene.  

BluWrap, med utspring fra Silicon Valley, har utviklet en teknologi som dobler holdbarheten til fersk kjølt laks og forlenger holdbarhet på ferskt svinekjøtt betydelig - uten å gå på kompromiss med kvalitet.

Ola har vært administrerende direktør i Coop Norge, SAS Norge og har lang og bred erfaring som konsulent for oppstartsselskaper og styremedlem.

Suzanne Estévez, Vice President Technical Support (UK/Europe), EyeSucceed

Suzanne Estévez, Vice President Technical Support (UK/Europe), EyeSucceed

Wearable Technology Solutions in the Food Industry

Heard about wearable technology like Google Glasses? If not, don’t miss this presentation.

Why do the food industry need wearable technology and augmented reality solutions? Our traditional approach to food safety means that, while we aren't losing ground, we certainly aren't gaining. We need to step outside-the-box and embrace new, developing technologies that will take a more radical approach to curbing foodborne illness around the globe.

Wearable technology solutions can today radically transform how the food industry trains, audits and continuously improves food safety, workplace safety and quality.  Where is it in use today, who can benefit from it and what do we need to think about before embracing this new technology? Suzanne will in her presentation answer these questions and also present practical use cases and what they have learned from them.

Suzanne has been with NSF International for 15 years. Before making the transition over to EyeSucceed, she worked within the business development department, managing the support systems and operations for the team. Splitting her time between her business development role and working with EyeSucceed, Suzanne was keen to dedicate more focus to her passion for this new smart glass solution, therefore accepting a full time EyeSucceed role earlier this year. 

Pål Kleven, Produksjonsdirektør Industri, Lerøy Midt

Pål Kleven, Produksjonsdirektør Industri, Lerøy Midt

SISTE GENERASJON LAKSEFOREDLING

Lerøy hadde en visjon om å bygge en fabrikk hvor produktet skulle være uberørt av menneskehender - fra rogn til kunde. Oktober 2016 tok de sine første spadetak og i mai 2018, ble de første fiskene slaktet ved anlegget. Anlegget har nå vært i drift i 1 år. Hva har deres fokus på ny teknologi, automatisering, kapasitet, effektivitet, mattrygghet, miljø og kvalitet i planleggingsfasen gitt av resultater? Hva har de lært og hva kan de lære oss?

Pål er utdannet fra Fiskeriteknisk Høgskole i Ålesund, og har jobbet i laksenæringen siden 1989, og har lang fartstid i Lerøy-systemet, blant annet som fabrikksjef i Lerøy Hydrotech i Kristiansund.

Etter å ha jobbet som servicesjef hos utstyrsleverandøren Marel, ble han engasjert som prosjektleder og produksjonsdirektør industri i Lerøy Midt på Hitra, et halvt år før nyfabrikken på Jøsnøya ble igangsatt.


Therese Ryan, Fabrikksjef, Nortura Tønsberg

Therese Ryan, Fabrikksjef, Nortura Tønsberg

FACTS - EN VIKTIG FAKTOR I KULTURUTVIKLING

Hvordan skal vi som ledere sikre oss at vi tar gode beslutninger slik at kulturen utvikles i den retning vi ønsker ?

Det er veldig ofte at kulturutfordringer er årsak til at det oppstår problemer. Bedriftskulturer må utvikles og forbedres, men hvordan jobbe målrettet med dette ?

Måling og forbedring av bedriftskultur er blitt et krav i kjente mattrygghetsstandarder som BRC. Nortura er BRC-sertifisert og har tatt i bruk Culture Excellense verktøyet i sitt kulturarbeid. For å kunne prioritere ressurser riktig og ha fokus på områder der det gir størst effekt, er facts på kultur på en viktig del av beslutningsgrunnlaget.

Therese deler i innlegget Norturas kulturreise og erfaringer med bruk av fakta i kulturforbedring.

Therese har lang og bred ledererfaring fra matindustri og er i dag fabrikksjef for Nortura Tønsberg, og overordnet ansvarlig for Nortura Sarpsborg og Gol.

Alvhild Hedstein, Direktør for Bærekraft og Innovasjon, BAMA

Alvhild Hedstein, Direktør for Bærekraft og Innovasjon, BAMA

innovasjon og bærekraft i Bamagruppen  

Hva gjør vi for å redusere klimaavtrykk og sikre en trygg og grønn reise for våre produkter? Om Bamas nye modell for bærekraft, strategi, fokus og resultater så langt.

Alvhild er cand.agric. i naturforvaltning og ressursøkonomi, og har hatt flere stillinger innen miljørelatert arbeid, blant annet som administrerende direktør i NIBIO, leder i Grofondet og ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet. Hun har også vært aktiv Venstrepolitiker, herunder som politisk rådgiver for statsråd Lars Sponheim.

Solveig Langsrud, Dr. Scient, Seniorforsker, Nofima

Solveig Langsrud, Dr. Scient, Seniorforsker, Nofima

ENDRET FORBRUKERADFERD GIR BEDRE HELSE OG TRYGGERE MAT

Om lag 23 millioner europeere blir syke av maten hvert år, og fem mikroorganismer står for 70% av helsebyrden: Salmonella, Campylobacter, Norovirus, Toxoplasma og Listeria. I prosjektet SafeConsume jobber forskere fra ulike fagdisipliner sammen med ledende markedsaktører og myndigheter for å finne måter å redusere risiko for matbåren sykdom i hjemmet. Det er i detalj studert hva folk gjør hjemme på kjøkkenet og man har funnet ut hvordan adferden påvirker spredning, vekst og overlevelse av sykdomsfremkallende mikrober. Resultatene gir forklaring på hvorfor velmente ekspertråd ofte feiler, både på grunn av manglende kunnskap om mennesker, mikrober og mat.

Solveig Langsrud jobber som seniorforsker ved Nofima.  Hun leder nå et stort EU-prosjekt, SafeConsume med 32 partnere fra 14 land, som skal finne strategier for å hjelpe forbrukere å lage mat på en tryggere måte hjemme.


Jessica Tomley, Agricultural Manager Innovation, NSF International

Jessica Tomley, Agricultural Manager Innovation, NSF International

ENABLING TRUST THROUGH VERIFIABLE TRANSPARENCY (BLOCKCHAIN)   

Technology doesn’t solve everything. It is a solution to a problem. One of the biggest problems we face as an industry is the vexed issue of consumer trust. Using technology to capture traceability and transparency of production to address consumer trust issues also brings with it the ability to see problems in our supply chain and react to them quickly and efficiently.  We need to better understand how we can gain the trust of our consumers, as well as improve the supply chain to benefit all.

Blockchain can do this by providing a new and unique way of verifying information and data.  It can build traceability and compliance in to the sector, assisting farmers in recording their herds which will then allow consumers to see the origin of their products. Taking this from concept to reality will be a challenging task, especially in an industry that may resist the change.

Jessica hope to achieve a change in the way the meat supply chain is viewed, allowing players to understand the benefits of this programme. An example of this is, how audits can be reduced in the time impact on farmers and industry.

Jessica Tomley, a farmer’s daughter, studied Agri-business at Harper Adams University. Post-graduation she joined the largest beef processing company in the UK, where she worked with retailers and farmers, building up good working relationships to cover the ‘farm to fork’ process.

NSF International is an American product testing, inspection and certification organization and and serves companies in more than 150 countries worldwide.

Greg Jones, Microbiologist, Campden BRI UK

Greg Jones, Microbiologist, Campden BRI UK

Extension of product shelf life through superchilling

Extension of shelf-life during storage can help food businesses gain a competitive advantage and reduce waste. One way of doing this is superchilling. Greg Jones will discuss how the project has investigated a range of products showing strong potential for shelf-life extension during storage.

Jones is a graduate in Biotechnology from Cardiff University, and has recently completed a PhD in Molecular Microbiology at Swansea University. He is currently working in Campden BRI's microbiology department in the Microbiological safety and Spoilage group.

Inger Helen Nygård Johansen, QA Manager, Grieg Seafood Finnmark

Inger Helen Nygård Johansen, QA Manager, Grieg Seafood Finnmark

Superkjøling i Grieg seafood

Grieg Seafood Finnmark bruker i dag teknologien superkjøling til kjøling av laks. Målet er å bli blant de første i Norge til å eksportere laks uten å tilsette is. Inger Helen vil fortelle om veien frem mot valg av denne kjøleteknologien, testing og resultater, samt tilbakemeldinger fra kunder.

Inger Helen er fra Langfjordbotn i Alta, Finnmark. Hun er utdannet næringsmiddeltekniker, med erfaring fra pelagisk industri, hvitfiskindustri, Mattilsynet og havbruksnæringen. Inger Helen har vært ansatt som Quality Manager for Grieg Seafood Finnmark siden 2013. Grieg Seafood ASA er et av verdens ledende oppdrettere av atlantisk laks.


Annette Fagerlund, Forsker, Nofima

Annette Fagerlund, Forsker, Nofima

MULIGHETER FOR MATINDUSTRIEN med helgenom sekvensering

Helgenomsekvensering (WGS) er en metode for å bestemme DNA-fingeravtrykk. Med et DNA fingeravtrykk kan man typebestemme hvilken bakterie man har med å gjøre. Metodikken revolusjonerer hvordan folkehelse- og forvaltningssektoren foretar sporing, sykdomsoppklaring og overvåking av patogene bakterier. Teknologien åpner nye muligheter for sporing av smittekilder og smitteveier.

Annette leder et fireårig prosjekt, PathoSeq. Et av prosjektmålene er å lære norsk matindustri å håndtere risiko og utfordringer ved å ta i bruk ny DNA teknologi. Prosjektet fokuserer på Listeria monocytogenes. Med bedre faktagrunnlag kan bedrifter finne mer målrettede og effektive strategier for å bekjempe listeria smitte.

Annette har hovedfag i biokjemi fra Universitetet i Oslo og PhD fra Norges Veterinærhøyskole.

Taran Skjerdal, Dr. ing, Seniorforsker trygg mat og nye helsetrusler, Veterinærinstituttet

Taran Skjerdal, Dr. ing, Seniorforsker trygg mat og nye helsetrusler, Veterinærinstituttet

LISTERIA I SPISEKLAR MAT- TIPS OG VERKTØY FOR RISIKOVURDERING OG BESLUTNINGS STØTTE

Det har vært flere Listeriautbrudd de siste årene. I følge lovverket skal det ikke være mer enn 100 Listeria per gram i spiseferdig mat i løpet av lagring/holdbarhetstiden. Hva betyr det for hvor mye Listeria det kan være i nyprosessert mat før utsending til markedet? Hvordan påvirkes Listeria konsentrasjonen dersom kjølekjeden svikter? Kan noen bli syke av maten selv om grensene i regelverket holdes? 

Risikovurdering relatert til Listeria er ikke enkelt. Gode og riktige verktøy er nødvendig beslutningsstøtte i forhandlinger med leverandører og kunder og intern produkt- og prosessutvikling.  Hvilke verktøy finnes, og hvordan velge det som er rett for sitt produkt og prosess? Dette er utgangspunktet for innlegget til Taran. Hun vil presentere oversikt over de ulike verktøyene, hva dere må vite for å kunne gjøre gode vurderinger, samt vise en helt ny kalkulator for beregning av Listeria i sushi. 

Taran Skjerdal er seniorforsker på Veterinærinstituttet og jobber med matbakteriologi. Hun har ansvar for referansefunksjonene for Listeria i mat og deltar i utvikling av internasjonale retningslinjer og analysemetoder.   Hun er også leder for faggruppen «Hygiene og smittestoffer» i Vitenskapskomiteen.

Elisabeth M. Fosse, Konfransier

Elisabeth M. Fosse, Konfransier

Årets konfransier

Elisabet M. Fosse vil sammen med Ola Hedstein innlede konferansen med tema fremtidsscenarier og økt konkurransekraft for matbransjen.

Elisabet brenner for et bærekraftig, trygt og grønt matsystem og er opptatt av hvordan teknologi og ledelse kan skape endringskraft og utvikling i bransjen.

Hun er i dag leder og entreprenør i teknologiselskapet TXGuardian, direktør i Aquatiq og har 25 års bred ledererfaring fra matbransjen, fra DNV-GL, NorgesGruppen og ICA. Elisabet har formell bakgrunn innen matteknologi, økonomi, ledelse og organisasjonspsykologi.


kombiner kunnskap og NETWORKING 

I år utvider vi pausene og tilbyr utvalgte presentasjoner i område for networking. Følgende innlegg og forelesere vil du finne der.


Stein Nikolaisen, Food Safety Specialist, Aquatiq AS

Stein Nikolaisen, Food Safety Specialist, Aquatiq AS

Robotiserte- OG AUTOMATISERTE VASKELØSNINGER - bedre resultat og økt lønnsomhet?

For å sikre et akseptabelt renholdsresultat i matproduksjon er det mange faktorer som er avgjørende. Kan robotisering bidra til både et bedre renhold og økt lønnsomhet?

Robowash er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, MOWI, Tronerud Engineering og Aquatiq. Løsningen er klar for industrialisering og resultatene fra forskningsprosjektet er lovende. Robotisering av renholdsprosesser gir mulighet for bedre renhold og mer effektiv utnyttelse av ressurser.

Stein er Food Safety Specialist i Aquatiq og har spisskompetanse på forebygging og eliminering av Listeria i produksjonsmiljø.

Heidi Camilla Sagen Ohren, Microbiologist & Food Safety Specialist, Aquatiq AS

Heidi Camilla Sagen Ohren, Microbiologist & Food Safety Specialist, Aquatiq AS

web-basert løsning for overvåking av miljø, PROSESS OG produkt

Kriterier for KPI`er er at de må kunne overvåkes, måles og rapporteres opp i organisasjonen på en effektiv måte, akkurat på samme måte som et økonomisk styringssystem. Rapportering av resultater bør helst automatiseres slik at ledere på alle nivå får resultater i sanntid. På den måten vil systemet bidra til raskere beslutninger og tiltak, spesielt i kritiske situasjoner. Dette er avgjørende for både konsumentenes helse og virksomhetens omdømme og resultater. Vel så viktig er det å kunne trende resultater for å avdekke tap av kontroll og iverksette tiltak for å forebygge potensielle problemer. Her ligger den virkelige gevinsten.

Utfordringen er imidlertid at dette praktiseres i liten grad når det gjelder mattrygghet. KPI`ene er vage (ikke reelle KPIèr), rapporteringen er mangelfull og begrenset, det rapporteres for sjelden (gjerne alt for sent). Årsakene er mange. Med dagens teknologi finnes det løsninger som adresserer årsakene og bistår bedriftene på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Heidi vil presenterer Aquatiq BioMap; en web-basert løsning, spesialtilpasset for å bistå matvareindustrien og retail/horeca med effektiv overvåking og ledelse av sine trygg mat- og miljørelaterte KPI`er. Heidi er mikrobiologi & Food Safety Specialist i Aquatiq med spesialkompetanse innen mikrobiologi og regelverk relatert til de fleste næringsmidler, HACCP og revisjons- og prosjektledelse. Heidi er utdannet matteknolog og har mastergrad i mattrygghet. Heidi leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora. Heidi bistår også kunder med utarbeidelse av risikobasert overvåking og rapportering relatert til mattrygghet.

Elise Solberg Løvlund, Seniorkonsulent, Aquatiq Consult AS

Elise Solberg Løvlund, Seniorkonsulent, Aquatiq Consult AS

Hvorfor food safety culture

Næringsmiddelaktører blir stadig mer utfordret på å jobbe med food safety culture. Hvorfor er det slik? Og hvordan kan virksomhetene møte disse utfordringene?

Food safety culture kan beskrives som underliggende for alt som skjer i en virksomhet. Noen elementer av kulturen er enkel å observere; f.eks hvordan ser det ut i virksomhetene (orden, renhold), og ikke minst hvordan de ansatte ter seg. Andre elementer er mye vanskeligere å få taket på, f.eks. hvilke holdninger og verdier finnes, uskrevne regler, hva skjer når ingen andre ser (f.eks. på kveldstid når sjefen er borte)?

Elise vil presenterer Culture Excellence; et program som gjør virksomhetene i stand til å måle kultur, og slik klare å tydeliggjøre hvor utfordringene ligger. Virksomheten får et faktagrunnlag som gjør dem i stand til å gjøre tiltak der skoen faktisk trykker. Elise er seniorkonsulent i Aquatiq Consult med spesialkompetanse innen Culture Excellence, HACCP, LEAN, revisjon og kvalitetssystem. Elise er utdannet næringsmiddelkandidat og har mange års praktisk erfaring fra arbeid ute i industrien.