Faglig og sosial møteplass

Aquatiq Food Forum er en faglig og sosial møteplass for matbransjen. Her møtes ledere, fagfolk, nasjonale og internasjonale spesialister for å dele kunnskap, erfaringer og bygge nettverk.


 Årets tema


Hvordan kan teknologi bidra til en tryggere, grønnere og mer lønnsom matverdikjede?

Hvordan engasjere mennesker og stimulere kulturen til økt endringstakt og innovasjon?  

Hva tenker og gjør de beste i bransjen?

Økt globalisering, ny forskning og teknologi krever at matbransjen takler store og krevende endringer raskere, men det åpner også opp for nye og spennende forretningsmuligheter.

Forbrukere stiller høyere krav til åpenhet, ansvarlighet og ønsker full transparens om en vares opprinnelse. I tillegg er konkurransen tøff og kravet til effektivitet er større enn noen gang.

600 millioner mennesker i verden blir matforgiftet hvert år, og utrygg mat er en trussel for både helse og økonomi. Uønskede hendelser knyttet til produksjon og salg av mat har ført til dramatiske fall i aksjekursen for flere globale selskaper så langt i 2019. Bærekraftig produksjon og salg er en forutsetning. En tryggere og grønnere matverdikjede er et viktig sentralt område å være oppdatert på og diskutere i ledergrupper og i styrerom. Det handler om å ivareta bedriftens omdømme og om å våge og tenke nytt for å styrke konkurransekraften fremover. 

Vi har i år, som tidligere år, hentet nasjonale og internasjonale kapasiteter og eksperter. En fantastisk miks av matfaglig spisskompetanse, ledelse, teknologi og case presenteres.

Gå ikke glipp av Aquatiq Food Forum 10. og 11. september - årets viktigste møteplass for ledere i matbransjen!

Meld deg på nå å sikre deg plass og rabatt!


Hvem deltar på Aquatiq Food Forum ?

  • Ledere i matindustrien med operativt, faglig eller strategisk ansvar

    • Toppledere/fabrikksjefer med operativ ledergruppe

    • Nøkkelpersonell som ledere innen innkjøp, salg, produksjon, teknisk, kvalitet, forbedring, renhold og hygiene

  • Ledere i Dagligvare eller HORECA med operativt, faglig eller strategisk ansvar innen EMV, kvalitet, miljø eller drift

  • Leverandører av varer, utstyr og tjenester til matindustrien

  • Forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og Mattilsyn

  • Fagpresse for bransjen