Program

4. og 5. september 2018
QUALITY airport hotel gardermoen – oslo

 

Ledelse i en stadig mer kompleks og transparent verden, krever omstillingsevne og oppdatert faglig kompetanse. Årets forum har fokus på marked, teknologi og lederskap (4. september) og trygg og lønnsom matproduksjon (5. september).

 

DAG 1

 

MARKED, TEKNOLOGI OG LEDERSKAP

Marked, Teknologi og lederskap


09:00

REGISTRERING ÅPNER

Registrering / mingling / kaffe-te før start


10:00

Velkommen og introduksjon

Elisabet Mæland Fosse, Direktør, Aquatiq AS


10:15

CASE: Er bærekraftige forretningsmodeller lønnsomme?

Hvordan har Aker BioMarine jobbet med bærekraft og samtidig styrket konkurransekraften? Et innlegg med konkrete tips og råd om hvordan komme i gang og veien frem til målbare resultater.

Cilia Holmes Indahl, Director Sustainability, Aker BioMarine AS


10:50

CASE: klimanøytralt bygg og produksjon - kombinert med lønnsom drift - hvordan? 

Europas mest moderne og miljøvennlige kaffefabrikk står klar i 2020. Joh. Johansson Kaffe deler ambisjoner og praktiske vurderinger fra planleggingsfasen.

Espen Gjerde, Administrerende direktør, Joh. Johansson Kaffe AS


11:10

Pause


11:30

Matsvindel - en global utfordring. Hvorfor må NORDISK matbransje gjøre mer nå? 

Et globalt problem må bekjempes gjennom samarbeid. Hvor stort er problemet og hvorfor vokser det? Hva gjøres internasjonalt og hva bør matbransjen og du som leder gjøre for å avdekke og bekjempe matsvindel? 

Professor Chris Elliott, Pro Vice Chancellor Faculty of Medicine, Health & Life Sciences Belfast


12:15

MER SPISEKLAR MAT - EN UTFORDRING SETT I ET MATTRYGGHETS- OG KVALITETSPERSPEKTIV? 

Sortimentet av fersk - og lettprosessert mat øker i og utenfor Norge. Det medfører at sårbare grupper for matbåren sykdom øker inntaket av denne type mat. En kraftig endring i spisevaner medfører et endret risikobilde som matprodusenter må ta hensyn til. I hvilken grad påvirker det risikobilde, hva gjør denne type produksjon krevende? Hva må vi tenke på for å ivareta både mattrygghet og kvalitet? Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU har arbeidet med å besvare disse spørsmålene

Anita Nordeng Jakobsen, Førsteamanuensis, NTNU


12:40

INTERNASJONALE STANDARDER i endring - nye krav i 2018

Hvordan påvirker trender innen bærekraft, matsvindel, trygg mat og kvalitet kravene i internasjonale standarder (FSSC/ISO 22000, BRC, IFS)? Hva innebærer endringene og når kommer de? 

Trond Stokmo, Seniorkonsulent og revisjonsleder, Aquatiq Consult AS


13:00

LUNCH


14:00

CASE: Hvordan kan blockchain-teknologi gi tryggere mat og bedre business?

Blockchain er blitt tatt i bruk av store internasjonale kjeder og merkevareleverandører for å trygge mat, bekjempe matsvindel  og redusere matsvinn. Hva er Blockchain og hvordan kan teknologien bidra til å gjøre en forskjell? Hva skal til for å komme i gang? Er det dyrt? Er det bare for de store bedriftene? IBM som jobber med Walmart og internasjonale merkevareleverandører, eksemplifiserer gjennom ulike case hvordan teknologien kan anvendes. 

Christian Lassen, Head of IBM Blockchain, IBM Nordic


14:45

PAUSE - Med overraskelse


15:15

HVORDAN ETABLERE OG DRIVE EN "HØYPRESTERENDE ORGANISASJONSKULTUR"

Å lede i dag er ikke det samme som for 20 år siden. Gode resultater i morgen stiller andre krav til lederskapet. Hvilke? "Vi må jobbe sammen og ikke bare samtidig!", sier Linda. Hun sammenligner virksomheter med en stafett, hvor hver medarbeider er sjef over egen strekning. Organisasjonskulturen er vaner og adferd som reflekteres i sluttresultatet. Men hvordan kobler man verdigrunnlaget til sluttresultatet? En stor opplevelse, inspirasjon og konkrete verktøy utloves!

Linda Hammarstrand, Company Culture Advisor, Culture Academy AB


16:30

FAGLIG SLUTT - mingling og nettverksbygging


18:00

Aperitiff


19:00

bankett med uNderholdningsinnslag 

Pent antrekk

 

skissebilde2

 

DAG 2

TRYGG OG LØNNSOM MATPRODUKSJON

Trygg og lønnsom matproduksjon


08:30

INTRODUKSJON DAG 2

Elisabet Mæland Fosse, Direktør, Aquatiq AS


08:45

Hva med lederskapet når kulturen er flerkulturell?

Hvordan lede og utvikle kulturer som består av ulike nasjonaliteter? Pellegrino Riccardi, en av Norges fremste eksperter på kultur og kommunikasjon, inspirerer og deler hvordan lede flerkulturelle virksomheter.

Pellegrino Riccardi, Storyteller, change-maker, kultur- og kommunikasjonsekspert


09:30

CASE: kvalitet, trygg Mat og hms-kultur - hvordan måle og skape bedre resultater?

Gjennom et globalt casestudie fra Coca-Cola HBC, vil dere få innsikt i  hvordan man kan måle, benchmarke og forbedre sikkerhet og kvalitetskultur ved hjelp av Culture Excellence-programmet. Foreleserne vil vise hvordan datakilder kan trianguleres for å hjelpe bedrifter med å gi mening til "big data" for å forbedre eksisterende kvalitets- og sikkerhetsstandarder. Avsluttes med debatt / spørsmål og svar.

Dr. Joanne Taylor and Dave Shannon, Co-Founders of Culture Excellence, and Hele Talur, Group Quality and Sustainability Manager, Coca-Cola HBC.


10:30

Pause


10:50

Kan sensorteknologi skape konkurransefortrinn i matkjeden?

Hvordan kan sensorteknologi bidra til å forbedre mattrygghet, redusere svinn og redusere vedlikeholdskostnader? Hva må matbransjen tenke på ved valg av sensorteknologi? Den virkelige verdien ligger i tilgang til riktig type sanntidsdata, som hjelper deg å ta smarte beslutninger raskere enn tidligere. Hva er utfordringene og hvor ligger mulighetene? Vi har invitert Ole Petter fra Disruptive Technologies til å besvare disse og andre spørsmål, samt en live presentasjon av case.

Ole Petter Novsett, Sales Director, Disruptive Technologies


11:20

CASE: VINN - VINN - VINN - for NORTURA, remA og kundene

Holdbarhetsindikatoren Keep-it ble for flere år siden hold frem som "en innovasjon i verdensklasse" og holdt frem som løsning både på mattrygghet, holdbarhet og svinnproblematikk. I dag, flere år etter at leverandør, industri og dagligvare har begynt å samarbeide, ser vi hva samarbeid i verdikjeden gir av resultater.

Therese Faye, Fagsjef, Keep It Technologies / Beate Folgerø, Kvalitetssjef, Nortura / Martina Annegret Rabsch, Kvalitetsdirektør, REMA 1000


12:00

LUNCH


13:00

Effekten av vask og desinfeksjon på listeria i produksjonslokaler                         

Hensikten med vask og desinfeksjon er å redusere risiko for kvalitetsforringelse av produkt og ikke minst matbåren sykdom. Bakterier har forskjellig toleranse mot desinfeksjonsmidler, og kan bli en del av problemet istedenfor løsningen. Hvilken effekt har vaske- og desinfeksjonsmidler på tolerante Listeriastammer og Listeria i biofilm? Hvor finner vi Listeria? Må vi se etter andre løsninger? Hvilen effekt har tørking på Listeria? Nofima har forsket på vaske- og desinfeksjonsmidler og Listeria, og Trond vil presentere resultatene fra denne forskningen. 

Trond Møretrø, Forsker, Nofima


13:20

Listeriahåndtering i fabrikken - fra forskning til praksis                                                        

Listeria kan komme med råvarene, men analyse av de virkelig store utbruddene viser at årsaken skyldes prosessavvik som bidrar til at Listeria etableres i produksjonsmiljøet. Hvordan kan vi anvende denne kunnskapen til å forhindre nye utbrudd? Vi har invitert Dr. Cath Rees fra The University of Nottingham til å presentere hva forskningen forteller oss om årsakene, og hva fabrikkledelse og ledere involvert i design av fabrikk, produksjon, renhold, teknisk og kvalitet må tenke over for å ha styring med denne trusselen.  

Dr Cath Rees, Associate Professor in Microbiology, School of Biosciences, University of Nottingham


13:40

LISTERIA – HVA GJØR DU NÅR ULYKKEN ER UTE?

Heldigvis opplever de fleste bedrifter sjelden påvisninger av Listeria eller andre patogene bakterier i sine produkter. Mange har av den grunn liten erfaring med å håndtere en slik situasjon. Hva gjør dere dersom det skulle hende dere? Produktene kan være utrygge. Situasjonen er alvorlig, og salg av produkter kan i de fleste tilfeller stoppe. Aquatiq har bistått mange virksomheter i mange ulike bransjer, både nasjonalt og internasjonalt. Heidi vil med bakgrunn i disse erfaringene presentere råd og tips til hvordan dette kan og har blitt løst. 

Heidi Camilla Sagen-Ohren, Microbiologist & Food Safety Specialist, Aquatiq AS


14:00

pause


14:20

hva bør matbransjen gjøre for å forebygge mot skadedyr miljøvennlig og fremtidsrettet?

Hvilke utfordringer har dagens metoder? Hva mener Folkehelseinstituttet er fremtidsrettet skadedyrbekjempelse? En faglig oppdatering på hva matbransjen selv bør ta ansvar for og på hvilken måte. 

Dr Arnulf Soleng, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet


15:00 fra overvåking til forebygging, trygt og giftfritt med ny teknologi

Dagens metoder for å forbygge mot skadedyr innebærer i stor grad bruk av gift i åte stasjoner som har begrenset forebyggende effekt.  Hvordan kan ny teknologi kombinert med god egenkontroll sikre Trygg Mat og ivareta natur og dyreliv ? Matbransjen blir  i dette innlegget utfordret til å tenke nytt, grønt og fremtidsrettet av teknologiselskapet TXGuardian.  

Linda Søvik, Salg & Marked /  Even Bostad, Befaring og Faglig Rådgiving, TXGuardian


15:15

case: NORSK KYLLING; PÅ VEIEN FRA OMSTRIDT TIL VERDENSLEDENDE

Bedriften har de siste årene gjennomført en omfattende snuoperasjon med fokus på å etablere styring og kontroll, utvikle og profesjonalisere virksomheten, samt bygge et omdømme som gjør både eier, ansatte og samarbeidspartnere stolte. Norsk Kylling sier de må våge å tenke nytt, og skal gjennom dette skape «verdens beste næringsmiddelverdikjede». Det er denne ambisjonen som legges til grunn for at det nå investeres 2 mrd i ny fabrikk på Orkanger i Trøndelag. Gøril og Arild vil gi oss et innblikk i hvilken reise selskapet har vært igjennom, og hvordan ledelsen arbeider for å nå sin ambisiøse målsetting. 

Arild Enmo, Fabrikkdirektør og Gørild Kvernmo, Organisasjonsdirektør, Norsk Kylling AS


16:00

slutt