Program

10. og 11. september 2019
clarion hotel & congress oslo airport gardermoen

 

Ledelse i en stadig mer kompleks og transparent verden, krever omstillingsevne og oppdatert faglig kompetanse. Årets forum har fokus på trender, innovasjon og ledelse (10. september) og forbedring, innovasjon, teknologi, og mattrygghet (11. september).

 

DAG 1

TRENDER, innovasjon og ledelse


09:00

REGISTRERING ÅPNER

Registrering / mingling / kaffe-te før start


10:00-10:15

velkommen og introduksjon

Elisabet Mæland Fosse, Direktør, Aquatiq AS


10:15 - 10:40

OM FREMTIDSSCENARIER OG ØKT KONKURRANSEKRAFT

Hvilke politiske rammebetingelser og forbrukertrender ser vi vil komme til å påvirke bransjen og hva er sannsynlige fremtidsscenarier?

Ola Hedstein, Administrerende Direktør, Norsk Landbrukssamvirke


10:45 - 11:15

OM BÆREKRAFT og Innovasjon i BAMA

Hva gjør vi for å redusere klimaavtrykk og sikre en trygg og grønn reise for våre produkter ?

Alvhild Hedstein, Direktør for Bærekraft og Innovasjon, BAMA


11:15 - 11:40

Pause & NETTVERKSBYGGING


11:40 - 12:05

CASE: våg å tenke nytt for en tryggere og grønnere matverdikjede

Økt produktverdi, en grønnere forsyningskjede og samtidig redusere matsvinn, er det mulig? Ny teknologi utfordrer vedtatte sannheter i bransjen. Et innlegg om innovasjonskultur og hvordan ny teknologi kan åpne nye markedsmuligheter for den som våger.

Ola H. Strand, CEO, BluWrap


12:10 - 12:30

endret forbrukeradferd gir bedre helse og tryggere mat

Hvordan redusere helsebelastningene fra matbårne sykdomsfremkallende bakterier med kunnskap om forbrukeradferd?

Solveig Langsrud, Seniorforsker, Nofima


12:30 - 13:30

LUNCH 

13:10 - 13:25 PRESENTASJON AV ROBOWASH

Stein Nikolaisen, Food Safety Specialist, Aquatiq


13:30 -14:00

ENABLING CONSUMER TRUST THROUGH VERIFIABLE TRANSPARENCY (BLOCKCHAIN)

Technology doesn’t solve everything. It is a solution to a problem. One of the biggest problem we face as an industry is consumer trust. Is a good traceability system good system enough? Why is blockchain better? Taking this from concept to reality - from farm to fork - what does it take and where are we today? A practical presentation (in English).

Jessica Tomler, Agricultural Manager Innovation, NSF International


14:05 - 14:35

Extension of product shelflife through superchilling

Økt holdbarhet kan gi virksomheter et konkurransefortrinn og redusere matsvinn. Ny teknologi kan bidra til å hente ut denne gevinsten, men hvilke produkter har stort potensiale? Kanskje ditt? (Presentation in English)

Greg Jones, Microbiologist, Campden BRI UK


14:35 - 15:15

Pause & NettverksbygginG


15:15 - 15:40

CASE: Superkjøling i Grieg seafood  

Fra visjon om forsendelse av laks uten is, til veien frem mot valg av kjøleteknologi, implementering og salg. Hvilke resultater har valget av teknologi gitt med tanke på mattrygghet, kvalitet og lønnsomhet. Hva har Grieg lært av prosjektet - på godt og vondt?

Inger Helen Nygård Johansen, QA Manager, Grieg Seafood Finnmark


15:30 - 16:30

medarbeider og kunde - men først og fremst menneske

Et inspirasjons- og motivasjonsforedrag om prinsippene for verdsettende ledelse og kommunikasjon og indre motivasjon.

Trond Haukedal, Psykolog, forfatter og flere ganger prisbelønnet foredragsholder


16:30

FAGLIG SLUTT - mingling og nettverksbygging


18:00

Aperitiff I FOAJE UTENFOR BANKETTSAL


19:00

bankett med uNderholdningsinnslag 

Pent antrekk


skissebilde2

DAG 2

Forbedring, innovasjon, Teknologi og mattrygghet


08:45

INTRODUKSJON DAG 2

Elisabet Mæland Fosse, Direktør, Aquatiq AS


09:00 - 10:00

RETAIL AND FOOD INDUSTRY: HOW TO CREATE EXTRAORDINARY PRODUCTIVITY & CUSTOMER SATISFACTION -  AT THE SAME TIME?

Niklas Modig, Author, Inspirational Speaker & Researcher


10:10 - 10:45

TEKNOLOGI OG TRENDER FRA FORBRUKERS STÅSTED

Teknologi + kommunikasjon = endringstempo. Hvilke trender vil forandre matindustriens digitale hverdag, og hva er de viktigste for 2019? Hvordan vil de påvirke våre vaner, og hvordan vi oppfatter verden? Hvordan forbereder du deg selv, din jobb og dine kollegaer på en digital fremtid?

Louise Fuchs, Kommunikasjonsdirektør, Kolonial.no


10:45- 11:15

Pause & Nettverksbygging


11:15 - 11:55 Hvordan skaper vi resultater med en åpen og forbrukerdrevet innovasjonsprosess? 

Q-Meieriene og Kavli har valgt en åpen innovasjonsprosess, utradisjonelt i bransjen og et modig valg syns mange. Åpenheten har gitt dem konkurransekraft og ikke minst styrket innovasjonskulturen internt.

Bent Myrdahl, Administrerende direktør, Q-Meieriene
Kristine Aasheim, Administrerende direktør, Kavli Norway


12:00-12:30

CASE: facts - en viktig faktor i kulturutvikling

Hvordan skal vi som ledere sikre oss at vi tar gode beslutninger, slik at kulturen utvikles i den retning vi ønsker?

Therese Ryan, Fabrikksjef, Nortura Tønsberg


12:30 - 13:30

LUNCH

13:10 - 13:25 PRESENTASJON AV CULTURE EXCELLENCE - WEB-BASERT LØSNING FOR MÅLING AV KULTUR 

Elise Solberg Løvlund, Seniorkonsulent, Aquatiq Consult


13:30 - 14:00

Wearable Technology Solutions (Like GOOGLE GLASSES) in the Food Industry

Why do the food industry need wearable technology and augmented reality solutions? Where is it in use today and can we learn from it? Who can benefit from it and what do we need to think about before embracing this new technology? (Presentation in English)

Suzanne Estévez, Vice President Technical Support (UK/Europe), EyeSucceed


14:05-14:30

LISTERIA I SPISEKLAR MAT - TIPS OG VERKTØY FOR RISIKOVURDERING OG BESLUTNINGSSTØTTE

I følge lovverket skal det ikke være mer enn 100 Listeria per gram i spiseklar mat i løpet av lagring/holdbarhetstiden.Risikovurdering er ikke enkelt, men det finnes verktøy som kan bistå. Hvilke verktøy er tilgjengelige? Hvordan velge riktig verktøy? Hva må man vite for å kunne gjøre gode vurderinger og ta riktige beslutninger.

Taran Skjerdal, Dr. Scient seniorforsker, Veterinærinstituttet


14:30 - 15:00

Pause & NettverksbygginG

14:40 - 14:55 PRESENTASJON AV WEB-BASERT LØSNING FOR OVERVÅKING AV MILJØ, RENHOLD, VANN OG PRODUKT

Heidi Camilla Sagen-Ohren, Microbiologist & Food Safety Specialist, Aquatiq AS


15:00 - 15:25

MULIGHETER FOR MATINDUSTRIEN med helgenomsekvensering 

Hvordan kan matindustrien med hjelp av ny teknologi og bedre faktagrunnlag finne mer målrettede og effektive strategier for å bekjempe Listeriasmitte?

Anette Fagerlund, Forsker, Nofima


15:30 - 16:00

CASE: SISTE GENERASJON LAKSEFOREDLING

Verdens mest moderne lakseforedlingsbedrift har vært i drift i ett år. Hva har deres fokus på ny teknologi, automatisering, kapasitet, effektivitet, mattrygghet, miljø og kvalitet i planleggingsfasen gitt av resultater? Hva har de lært og hva kan de lære oss?

Pål Kleven, Produksjonsdirektør industri, Lerøy Midt


16:15

SLUTT - VEL HJEM OG VELKOMMEN TIL NESTE ÅR